ABCD POUR TOUS

Main Content

โครงการ เอ บี ซี ดีเพื่อเด็ก

ลาหู่เป็นชนเผ่าชาวเขาที่มีถิ่นอาศัยดั้งเดิม อยู่ในประเทศธิเบตซึ่งต่อมาได้อพยพ เข้าไปยังหลายประเทศเช่นประเทสพม่า ประเทศลาวและประเทศไทย
ประชากรลาหู่ส่วนใหญ่ปัจจุบันอาศัยอยู่ใน จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่และตาก ซึ่งได้อพยพเข้ามาในประเทศไทยเมื่อ 100 ปี ที่ผ่านมา
คนลาหู่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาดั้งเดิม เช่น นับถือบรรพบุรุษส่วนใหญ่มีฐานะที่ยากจน ไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตัวเอง แต่คนลาหู่ เป็นชนเผ่าที่มีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่น

รูปแบบของโครงการ
โครงการเอบีซีดีเพื่อเด็กรับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้และเงินทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือเด็กชาวเขาเผ่าลาหู่ เพื่อให้เด็กมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยทางโครงการให้การสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาอุปกรณ์การเรียนเสื้อผ้า แปรงสีฟันยาสีฟันรวมทั้งยาสามัญประจำบ้าน เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับครอบครัวที่มีฐานะยากจน รวมทั้งช่วยให้เด็กๆมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ช่วยเหลือเด็กๆ
ถ้าหากท่านมีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือเด็กๆเพื่อให้เด็กสามารถไปโรงเรียนได้ทุก ๆ เดือน เด็กจะได้รับทุนการศึกษาและของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันดังต่อไปนี้
                   1.เด็กจะได้รับชุดนักเรียนรองเท้าผ้าห่มหมอนมุ้งผ้าเช็คตัวและอื่นๆ
         2.เด็กจะได้รับอุปกรณ์การเรียนและของใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็กเช่นนมขนมน้ำผลไม้ สมุดปากกาแชมพูสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันผงซักฟอกโอวัลตินปลากระป๋องปลาแห้ง
คอร์นเฟลกส์อาหารเช้าสำหรับเด็กเนื้อหมูและยาสำมัญประจำบ้าน
                3.เด็กจะได้รับทุนการศึกษาเป็นยานพาหนะในการเดินทางไปโรงเรียนสำหรับเด็กที่มีบ้านอยู่ห่างไกล จากโรงเรียนเช่นรถจักรยานเป็นต้น
ท่านที่มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กท่านจะได้รับจดหมายวาดรูปและรูปถ่ายจากเด็กที่ท่านช่วยเหลือ 3 ครั้งต่อปี
และถ้าหากท่านมีความประสงค์ท่านสามารถไปเยี่ยมเด็กที่หมู่บ้านและท่านก็สามารถไปพักกับครอบครัวของเด็ก หรือไปเยี่ยมชมสภาพความเป็นอยู่ของเด็กๆที่หมู่บ้านได้

ที่อยู่ของโครงการ
192/6 ซ.11 ถ.สันโค้งหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โซฟี 089-9973731

Sophie Marguery

bambou15@hotmail.com